Menu

Toimitilamarkkinat 2021

12.01.2022

Millainen oli vuosi 2021 toimitilavälityksen näkökulmasta?

Moni asia on kiinteistömarkkinoillakin toisin kuin ennen pandemiaa. Yritysten tilankäyttö ja ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet ja edelleen murroksessa. Pandemia on selkeästi vaikuttanut myös toimitiloihin liittyvien päätösten tekemiseen. Nopeasti muuttuvat olosuhteet ovat hidastaneet päätösten tekoa ja tämä on edelleen nähtävissä myös toimitilavälityksessä.

Covid19-pandemian jatkuessa ja uuden sulkutilan tullessa on jatkettu poikkeusoloissa elämistä. Monen työympäristö on muuttunut. Koko Suomi opetteli pandemian aikana hetkessä etätyö- ja etäopiskelukulttuurin. Poikkeusolot ovat sitä kautta osaltaan vahvistaneet yritysten ketteryyttä.  

Koronavuosien aikana etätyön määrä on lisääntynyt rajusti ja saanut varmasti monet miettimään myös toimitilan uusia merkityksiä ja roolia muuttuneissa työskentelytavoissa. Osa ihmisistä on pitänyt kasvaneesta etätyön määrästä, mutta kaikille aloille tai työntekijöiden elämäntilanteeseen ei etätyö sovi. Osa työntekijöistä onkin ollut kovilla koronan aiheuttaman etätyön aikana. Yksinäisyys on lisääntynyt erityisesti yksin asuvilla, joille työpaikan yhteisöllisyys on ollut merkittävä osa sosiaalista elämää. Vaikka etätyössäkin yhteisöllisyyttä on pyritty tukemaan esimerkiksi yritysten sisäisin etäpalaverein, niin lienee selvää, etteivät ne korvaa työpaikan käytäväkeskusteluja ja työyhteisön tuomaa tukea.  Toisaalta negatiivisten puolten vastapainoksi osa työntekijöistä on saanut korona-ajan tuomasta etätyöstä lisää energiaa esimerkiksi lisääntyneen vapaa-ajan myötä, kun työmatkoista voi säästyä parhaimmillaan muutama tunti päivässä. Yhdelle lisääntynyt vapaa-aika on tarkoittanut esimerkiksi lisääntynyttä aikaa liikunnan parissa, toiselle enemmän aikaa perheen kanssa ja kolmannelle jotain muuta. Etätyöhön ja mahdollisiin erilaisiin hybridimalleihin liittyvä keskustelu on meneillään monella työpaikalla kun erilaisia intressejä pyritään yhteensovittamaan. Yksi asia on kuitenkin varmaa, toimitilojen rooli on edelleen merkittävä työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Kun työskentelykulttuuri on muuttunut, tulevaisuuden toimitiloissa haetaan uutta tasapainoa fyysisen, sosiaalisen ja etätyön välillä. KTI Kiinteistötiedon mukaan koronapandemian ja lisääntyneen etätyöskentelyn myötä keskeisiksi toimitilojen vastuullisuusnäkökulmiksi ovat energiakysymysten rinnalle nousseet esimerkiksi tilankäytön tehokkuus, tilojen terveysturvallisuus sekä muut hyvinvointinäkökulmat. Asiantuntijat ovat yksimielisiä mieltä, että työskentelytilat ja toimiva työympäristö ovat yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin elementeistä, joilla palvellaan yrityksen tärkeintä voimavaraa, eli henkilöstöä.

RAKLI-KTI Toimitilabarometrissa arvio Helsingin keskustan hyvälaatuisen toimistotilan neliövuokrasta on pysynyt 37 eurossa koko pandemia-ajan, kun taas muilla alueilla vuokrissa nähdään laskupaineita. Liiketilojen kysyntä on osin elpymässä toimistoja nopeammin, kun yksityisen kulutuksen koronapatoumat purkautuvat. Liiketilojen käyttöasteet ovat pitäneet pintansa läpi korona-ajan, mutta vuokratasoissa on laskupaineita, kun perinteiset isot toimialat, etenkin muoti ja asusteet, vähentävät tilankäyttöään.


- Pääsääntöisesti yritykset hakevat tasokkaita toimitiloja, joista löytyvät nykyaikaiset taloteknilliset ratkaisut. Toimistotilojen hakijat arvostavat mikäli kiinteistöstä löytyy yhteiskäytössä olevia tiloja, joita voi varata neuvotteluihin. Neuvottelutilojen ei tarvitse enää kuulua osaksi yrityksen omaa toimistokokonaisuutta, kertoo Blanckiinteisto.com:n omistaja Harri Laisto.

- Toimitilavälityksessä suurin haaste modernien toimistotilojen osalta on kustannustason yhteensovittaminen tilanhakijan budjetin kanssa. Nykyaikaisen talotekniikan hintataso ja rakentamiskustannusten nousu peilautuu vuokrien hintaan. Prime-tason toimistotilojen vuokratasot ovat kuitenkin edelleen hyvin maltilliset. Prime-tason tiloja ja prime-sijainnista saa varsin kohtuulliseen hintatasoon, Laisto jatkaa.

Mikäli etsit uusia toimitiloja itsellesi tai yritykselle, ole yhteydessä Blanckiinteisto.com. Me autamme löytämään, juuri teidän tarpeisiinne sopivat tilat ja työkulttuurianne tukevat työympäristöt. Kun annat meidän hoitaa toimitiloihin liittyvät asiat, jää sinulle enemmän aikaa keskittyä omaan ydinliiketoimintaasi.

« Takaisin