Menu

Onko koronavirusepidemian kasvattama etätyön määrä tehnyt toimistoista tarpeettomia?

04.01.2021

Koronavirusepidemian aikana etätyön tekemisen määrä on kasvanut rajusti ja työskentelyä kotoa käsin on suositeltu viruksen leviämisriskin pienentämiseksi niillä aloilla ja työtehtävissä, joissa se on ollut mahdollista. Miltä lisääntynyt etätyön määrä näyttää toimitilavälityksen näkökulmasta? Onko toimistoista tullut turhia?

Blanc Asset Management on toimitilavälitykseen erikoistunut asiantuntijayritys. Etätyön lisääntyminen on vaikuttanut toimitilavälityksen toimialaan ja toimistojen kysyntä on ollut laskusuuntainen. Työ- ja toimistotilojen tärkeyttä ei sovi kuitenkaan väheksyä. Toimialasta, työntekijän työtehtävästä sekä muista olosuhteista riippuen etätyöhön liittyy myös haasteita. Jollei ole tottunut työskentelemään etänä, uusi tilanne on vaatinut työrutiinien uudelleen järjestelyjä, joka on voinut olla kuormittavaa. Etätyötä aiemminkin tehnyt on voinut puolestaan kohdata täysin uusia haasteita kotona työskennellessään. Etätyöhön perinteisesti liitetyt edut, kuten häiriöttömyys, työ- ja keskittymisrauha sekä työssä kuormittumisen väheneminen, eivät välttämättä ole toteutuneet koronavirusepidemian aikana, jolloin kotona on voinut olla samanaikaisesti koko perhe etäilemässä.

Suurimpia etätyöhön liitettyjä huolenaiheita ovat Työterveyslaitoksenkin mukaan työajan, paikan ja työn ja muun elämänpiirin rajojen hämärtyminen, vähäiset mahdollisuudet päästä osallistumaan ja vaikuttamaan työpaikan asioihin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen vähäisyys. Myös työergonomian huomioiminen saattaa heikentyä etätyössä, mikäli siihen ei kiinnitä erityistä huomiota.

Toimistossa työllä on usein selkeä rytmi, johon kuuluu ruoka- ja kahvitauot, jotka katkaisevat työnteon. Tärkeitä ovat myös epäviralliset kahvihuonekeskustelut ja tahattomat kohtaamiset työpäivän aikana. Niissä hoidetaan usein ohimennen pikkuasioita, joiden ratkominen etätöissä viesteillä tai puhelulla ei ole mahdollista tai vie ainakin aikaa ja häiritsee keskittymistä. Työpaikalla työskennellessä yhteisöllisyys sekä vapaa ajastustenvaihto työyhteisössä, paitsi lisää luovuutta ja uusien ideoiden määrää, myös kasvattaa työhyvinvointia sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Lähityöskentelyn ja etätyön yhdistäminen sekä niiden välinen tasapaino onkin varmasti työhyvinvoinnin kannalta tavoitetila. Tämä tuleekin mahdollisesti olemaan suosittu työskentelytrendi koronavirusepidemian laannuttua.

Onko toimitiloihin liittyvät asiat yrityksessäsi ajankohtaisia?

Ole yhteydessä www.blanckiinteisto.com

« Takaisin