Menu

Me kysyimme, te vastasitte – työskentelisitkö mieluummin omassa työhuoneessa vai avokonttorissa!

30.04.2021

Toteutimme Facebookissa ajalla 16.3.-15.4.2021 kyselyn, johon saimme huikeat 499 vastausta. Lämmin kiitos jokaiselle kyselyyn vastanneelle. Kyselyn tulos oli murskaava, valtaosa vastaajista työskentelisi mieluummin omassa työhuoneessa kuin avokonttorissa. Perusteluissa korostui erityisesti työrauha ja mahdollisuus keskittyä paremmin työntekoon, kun ei ole ulkopuolisia häiriötekijöitä.

Avokonttorit jakavat tunteita. Toisaalta erityisesti työnantajat pitävät niitä kustannustehokkaina tiloina, joissa eri tehtävissä työskentelevät voivat luontevasti tavata toisiaan ja jakaa ajatuksia. Samaan aikaan useat tutkimukset nostavat esiin ongelmia, joita jatkuva hälinä tekee työntekijöiden keskittymiselle ja terveydelle.

Avotoimistot ovat yleistyneet Suomessa 2000-luvulta alkaen ja ovat nykyisin yleisin, suurten toimijoiden toimistoratkaisu Suomessa. Avokonttoreiden melutaso riippuu pitkälti siellä työskentelevistä ihmisistä ja heidän työnkuvastaan. Muutos omista työhuoneista avokonttoreihin on säästänyt tilakustannuksia, mutta samalla keskittyminen, työteho ja työhyvinvointi ovat joutuneet koetukselle tutkimusten mukaan. Yhteen työpäivään voi avokonttorissa mahtua satoja keskeytyksiä. Keskeytyksen jälkeen pitää kasata ajatukset uudelleen – kunnes työ keskeytyy jälleen.

Kyselymme tulos mukaili Turun ammattikorkeakoulussa tehdyn tutkimuksen tuloksia, jossa havaittiin, että taustalla kuuluva puhe kohottaa veren stressihormonitasoja silloin, kun työntekijä yrittää tehdä keskittymistä vaativaa työtä. Tutkimuksen mukaan jo hieman yli puolen tunnin altistuminen tarpeettomille puheäänille lisäsi stressiä merkittävästi. Luonnollinen johtopäätös tutkimuksessa oli, että tarpeetonta melualtistusta pitäisi välttää työpaikoilla ja jatkuva stressi heikentää työtehoa. Tulokset on julkaistu vertaisarvioidussa tiedelehdessä Indoor Air  ja tuloksista on uutisoitu muun muassa Turun Sanomissa.

Asiantuntijat ovat yksimielisiä mieltä, että toimitilat ja toimiva työympäristö ovat yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin elementeistä, joilla palvellaan yrityksen tärkeintä voimavaraa, eli henkilöstöä. Koronavuoden aikana etätyömäärän on lisääntynyt ja saanut varmasti monet miettimään toimitilan uusia merkityksiä ja roolia muuttuneissa työskentelytavoissa. Se jää nähtäväksi mihin suuntaan kehitys etenee tulevaisuudessa.

 

Kun toimitiloihin liittyvät asiat ovat ajankohtaisia, ole yhteydessä:

www.blanckiinteisto.com

« Takaisin