Menu

ASIAKASCASE: ARTTURINKATU, TURKU KESKUSTA-ALUE

02.02.2021

Varsinais-suomalainen tukitoimintoihin keskittyvä yritys haki pitkään yritykselleen sopivia toimitiloja. Yrityksen toiminta asetti erityisvaatimuksia tilojen suhteen, joiden tuli vastata yrityksen nykyisiä ja muuttuvia vaatimuksia. Sopiva ja oikeanlainen tila tukee työn tekoa ja luo edellytykset tuottavalle toiminnalle. 

Kun yritys kääntyi puoleemme, aloitimme proaktiivisen tilojen etsinnän useita kontekteja ja eri kanavia hyödyntäen. Aloitteellisen ja aktiivisen toimintamme johdosta löysimmekin nopealla aikataululla yritykselle sopivat tilat Turun Saippua Centeristä. Toimimme vuokranantajan ja vuokralaisen neuvonantajana koko vuokrausprosessin ajan. Hanke oli kokonaisuudessaan erittäin monimuotoinen ja käsitti myös merkittäviä tilamuutoksia. RandH Asset Management toimi prosessin ajan neuvottelujen puhemiehenä sekä tilamuutoksien organisoijana. Hankkeen toteuttamisen kannalta oli oleellista löytää kohtuullisen vuokratason tilat käyttäjälle, vaikka tilaan tehtiinkin merkittäviä investointeja. Onnistuneeseen lopputulokseen päästiin avoimen keskustelun ja läpinäkyvän toiminnan johdosta. 

« Takaisin