Menu

Ajankohtaista

24.03.2021

Vuokralaisen asiakaskokemus toimitilamarkkinoilla

Kysyimme oman asiakasrekisterimme toimitilakiinteistöjen vuokralaisilta heidän mietteitään ja näkemyksiään siitä, mitkä ovat keskeiset tekijät hyvässä yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa ja miten toimitilojen tarve tulee heidän näkemyksensä mukaan kehittymään lähitulevaisuudessa. Ensimmäisessä kysymyksessä pyysimme listaamaan kolme (3) tärkeintä asiaa, joita toimitilan vuokranantajassa/kiinteistön omistajassa arvostaa. Vastauksissa esiin nostettiin yhteistyökyvyn helppous ja se, että sovituista asioista pidetään kiinni. Tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi nousi se, että kiinteistön omistaja on helposti ja nopeasti tavoitettavissa koko vuokrasopimuksen ajan ja aktiivisesti kiinnostunut omasta kiinteistöstään ja myös sen kehittämisestä ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Toisessa... Lue lisää

09.03.2021

ASIAKASCASE: HERRAINPOLKU 1 / LÄNTINEN RANTAKATU 27, TURKU YDINKESKUSTA

Saimme toimeksiannon kiinteistön omistajalta, joka etsi pitkäaikaista vuokralaista toimitilaan Aurajokirannan upeaan miljööseen. Tilat olivat aiemmin toimineet arkkitehtitoimiston tiloina. Ennen kohteen markkinointia teimme perusteellisen kartoituksen vuokrattavasta kohteesta. Katselmuksessa kävimme läpi tarkemmin mm. käyttötarkoitukseen liittyvät asiat eli kartoitimme mihin toimintaan tila soveltuu. Kyseessä oli suojelukohde ja toiminta tiloissa oli tämän takia rajoitettua. Katselmuksessa selvitimme lisäksi rakennuksen historiaa, kohteen varustetason, arvioimme oikean vuokratason ja tarkastelimme kohteen liikenneyhteydet. Mietimme tarkasti potentiaalisia asiakkaita kohteeseen ja löysimmekin nopeasti vuokralaisen tiloihin omasta asiakasrekisteristämme. Liiketoimintansa nopean kasvun johdosta vuokralainen joutui... Lue lisää

02.03.2021

Omistatko toimitilan tai kiinteistön, johon etsit vuokralaista tai ostajaa?

Kun toimitilavälittäjän toimeksiantajana on toimitilan tai kiinteistön omistaja, välittäjän tehtävänä on etsiä sopivaa vuokralaista tai ostajaa. Asiantunteva toimitilavälittäjä markkinoi kohteita tärkeimmissä portaaleissa sekä sosiaalisen median kautta. Kohdemarkkinointia tehdään myös paikan päällä erilaisin kyltein ja luonnollisesti hyödynnetään myös omia verkostoja ja kontaktoidaan potentiaalisia vuokraajia/ostajia myös suoraan. Blanc Asset Management on toimitila- ja asuntovälitykseen erikoistunut yhtiö yli kymmenen vuoden kiinteistöalan kokemuksella ja menestyksekkäästi palvellut asiakkaita niin suurissa kuin pienissäkin projekteissa. Asiakkaitamme ovat niin yksityiset henkilöt, eri kokoiset yritykset kuin institutionaaliset sijoittajatkin. Tarjoamme asiakkaillemme... Lue lisää

25.02.2021

Millainen koti puhuttelee vuonna 2021?

Vuosi 2020 korosti vahvasti kodin merkitystä. Koronapandemian aikana ihmiset ovat viettäneet paljon aikaa kotona niin töitä tehden kuin vapaa-aikanakin. Toivo pandemian kukistumisesta elää vahvana, mutta kotoilu tulee varmasti jatkumaan myös tänä vuonna ja tuskin paluuta täysin entiseen enää edes on.  Vietämme entistä enemmän aikaa kotona ja siksi monet nyt myös panostavat enemmän kodin sisustukseen ja viihtyisyyteen. Jatkossakin työhuoneiden ja työpisteiden tarve tulee varmasti lisääntymään entisestään ja lisäksi niihin myös halutaan panostaa. Myös sisustustrendeissä näkyy vallitseva maailmantilanne. Kaiken kaaoksen keskellä kodista halutaan... Lue lisää

17.02.2021

ASIAKASCASE:TERÄSKATU, RAISIO

Varastotila Raision teollisuusalueelta oli jäänyt tyhjilleen aiemman vuokrasopimuksen päätyttyä ja kiinteistön omistaja halusi logistisesti hyvällä sijainnilla olevalle kiinteistölleen pitkäaikaisen vuokralaisen. Vastaanotimme kiinteistön omistajalta vuokratoimeksiannon ja aloitimme selvitystyöt. Ennen markkinointitoimenpiteiden aloittamista kartoitimme vuokrattavan kohteen perusteellisesti. Katselmuksessa kävimme läpi yksityiskohtaisesti mm. käyttötarkoitusta eli mihin kaikkeen toimintaan tila soveltuu ja on optimaalinen. Lisäksi selvitimme rakennuksen historiaa, kiinteistön varustetason, liikenneyhteydet sekä kartoitimme myös piha-alueen käyttömahdollisuudet. Vuokrataso arvioitiin perusteellisesti huomioon ottaen mm. yleinen hintataso, samanlaisten kohteiden hintataso, ajankohdan kysynnän ja tarjonnan suhde sekä kiinteistön koko, kunto ja ikä. Sijainnin merkitys hintatasoon on... Lue lisää

16.02.2021

Toimitilavälityksen osto- tai vuokratoimeksianto, etsittekö uusia toimitiloja?

Toimitilat ovat yrityksesi käyntikortti.  Toimitilanne kertovat tarinaa sinusta ja yrityksestäsi ja vaikuttavat siihen mielikuvaan, joka sidosryhmillesi eli asiakkaillesi, yhteistyökumppaneillesi sekä työntekijöillesi yrityksestäsi muodostuu. Mitä sinä haluat yrityksestäsi viestiä? Ihmisillä on monesti kokemuksia asuntopuolen välittäjistä tai ainakin käsitys siitä mitä asuntovälitys on. Toimitilapuolen välittäjätoimintaa ei tunneta yhtä hyvin ja koko kenttä tuntuu monimutkaiselta. Kun asuntopuolella yksi kohde on vain yhden välittäjän hallussa, toimitilapuolella yksi kohde on usealla välittäjällä. Toimitilailmoituksissakaan ei läheskään aina julkaista vuokratietoja, sillä lopulliseen vuokraan vaikuttavat esimerkiksi sopimuksen pituus ja... Lue lisää

09.02.2021

ME KYSYIMME, TE VASTASITTE – Onko kotitoimistolla vai työnantajan tiloissa työskentely mielekkäämpää!

Halusimme tietää millaisessa ympäristössä ihmiset mieluiten työskentelevät, jos saisivat itse päättää. Kysely toteutettiin tammikuun 2021 aikana Facebookissa. Saimme kommentteja kaikkiaan huikeat 726 kpl – lämmin kiitos jokaiselle vastanneelle! Kyselyn tulos oli tasaväkinen, mutta hienoisella erolla enemmistö vastasi työskentelevänsä mieluummin kotoa käsin etänä.  Perusteluina kerrottiin mm. työmatkoissa säästetty aika ja työskentelyn vapaus sekä koronaepidemian aikana turvallisuus vähäisempien ihmiskontaktien suhteen. Vastauksissa korostui erilaisten töiden ja toimialojen väliset erot. Useat vastaajista kommentoivat, ettei etätyö ole mahdollista heidän alallaan. Moni vastaajista kertoi myös mieluiten yhdistelevänsä molempia vaihtoehtoja, jolloin... Lue lisää

02.02.2021

ASIAKASCASE: ARTTURINKATU, TURKU KESKUSTA-ALUE

Varsinais-suomalainen tukitoimintoihin keskittyvä yritys haki pitkään yritykselleen sopivia toimitiloja. Yrityksen toiminta asetti erityisvaatimuksia tilojen suhteen, joiden tuli vastata yrityksen nykyisiä ja muuttuvia vaatimuksia. Sopiva ja oikeanlainen tila tukee työn tekoa ja luo edellytykset tuottavalle toiminnalle.  Kun yritys kääntyi puoleemme, aloitimme proaktiivisen tilojen etsinnän useita kontekteja ja eri kanavia hyödyntäen. Aloitteellisen ja aktiivisen toimintamme johdosta löysimmekin nopealla aikataululla yritykselle sopivat tilat Turun Saippua Centeristä. Toimimme vuokranantajan ja vuokralaisen neuvonantajana koko vuokrausprosessin ajan. Hanke oli kokonaisuudessaan erittäin monimuotoinen ja käsitti myös merkittäviä tilamuutoksia.... Lue lisää

27.01.2021

Hyvä ja toimiva toimitila tukee työntekoa

Toimitilat ovat suuri investointi yritykselle ja juuri tämän takia onkin tärkeää ottaa huomioon yrityksen ja henkilöstön kannalta oleellisimmat tekijät, jotta yritys saa tarpeisiinsa sopivat tilat. Toimitiloilla on myös suuri vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja työmotivaatioon. Sopivaa tilaa kartoittaessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa todelliseen tilantarpeen määrään, toimitilan käyttötarpeisiin, henkilöstön määrään ja työskentelytapoihin, toimialan mahdollisiin erityisvaatimuksiin sekä toimipaikan sijaintiin. Luonnollisesti myös toimitilojen tehokas ilmanvaihto sekä käyttötarpeita tukeva valaistus on tärkeää huomioida toimitiloja valitessa tai niitä remontoidessa. Miksi kannattaa kääntyä toimitilavälittäjän puoleen toimitiloja etsiessä? On tärkeää löytää... Lue lisää

04.01.2021

Onko koronavirusepidemian kasvattama etätyön määrä tehnyt toimistoista tarpeettomia?

Koronavirusepidemian aikana etätyön tekemisen määrä on kasvanut rajusti ja työskentelyä kotoa käsin on suositeltu viruksen leviämisriskin pienentämiseksi niillä aloilla ja työtehtävissä, joissa se on ollut mahdollista. Miltä lisääntynyt etätyön määrä näyttää toimitilavälityksen näkökulmasta? Onko toimistoista tullut turhia? Blanc Asset Management on toimitilavälitykseen erikoistunut asiantuntijayritys. Etätyön lisääntyminen on vaikuttanut toimitilavälityksen toimialaan ja toimistojen kysyntä on ollut laskusuuntainen. Työ- ja toimistotilojen tärkeyttä ei sovi kuitenkaan väheksyä. Toimialasta, työntekijän työtehtävästä sekä muista olosuhteista riippuen etätyöhön liittyy myös haasteita. Jollei ole tottunut työskentelemään etänä, uusi tilanne... Lue lisää